Är Bréifkëscht beim Jugendrot

Dëse Service kann op Ufro beim Secretariat an Usproch geholl ginn. Sou kann är Organisatioun hir Post op d’Adress vum Jugendrot schécke loossen an do ass se dann an ärer eegener Bréifkëscht um 2. Stack 24/7 fir iech disponibel.

Opgepasst!

 

  • Bei gréissere Päk o.ä., déi d’Kapazitéit vun der Bréifkëscht iwwerschreiden, brauche mir
    äre schrëftlechen Accord datt mir déi Liwwerungen fir är Organisatioun unhuelen dierfen.
  • Recommandeeë kënne mir och ausschliesslech mat dem schrëftlechen Accord vun ärer
    Organisatioun unhuelen.

Moossen vun der P.O. Box:

Fir ze vergréisseren, klick op d’Bild!

Meng Organisatioun ass interesséiert un enger P.O. Box, kontaktéiert mech w.e.g. fir méi Informatiounen: